Diagnostika

Používáme originální diagnostiku TOYOTA

V naší dílně používáme originální diagnostické nástroje pro vozy Toyota a Lexus. Samozřejmě disponujeme zařízeními i pro vozy ostatních automobilek. Díky tomu nůžeme přesně určit závadu na vašem voze a cíleně se zaměřit na její odstranění.

Diagnostika pocházející ze slova diagnóza znamená soustavné určování a klasifikaci nějakého obvykle nežádoucího stavu, zejména nemoci, případně i poruchy nebo poškození. Vychází obvykle z nějakých pozorovatelných symptomů (příznaků) a snaží se najít jejich příčinu. Metodami a prostředky diagnózy se zabývá diagnostika.

Pojem se užívá zejména v medicíně, ale také v psychologii, v pedagogice, v technice i v dalších oborech. Posledním zmíněným se zabýváme právě my.